Omdat verkeersveiligheid voorop staat

Verkeersveiligheidsaudit

De verkeersveiligheidsaudit is een preventief en Duurzaam Veilig instrument, gericht op het voorkomen van (ernstige) ongevallen. De audit verkleint de kans dat na realisatie op straat knelpunten zichtbaar worden en achteraf maatregelen getroffen moeten worden met meestal moeilijke (financiële) ingrepen. De verkeersveiligheidsaudit wordt door mij als gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor uitgevoerd, een expert (auditor) op het gebied van wegontwerp, verkeersgedrag en verkeersveiligheid.