Oprecht betrokken zijn

"Het verkeers- en vervoersysteem is levend, continu in beweging en aan verandering onderhevig."

Het inspelen op de verandering in verplaatsingsbehoefte en vervoerskeuze zie ik als een uitdaging en maakt mij enthousiast en mijn werk uitdagend. In elk verkeersvraagstuk, van ontwerp tot beleid, speelt verkeersgedrag een grote rol. Daarom redeneer ik vanuit het gezond verstand en de dagelijkse problemen met als basis mijn brede kennis binnen het vakgebied verkeer.